Doortrekken OV verbinding Waterbus naar Nieuwpoort/Schoonhoven

Initiatiefnemers:

 • Gemeente Molenwaard

Beschrijving van het project:

 • In samenwerking met Schoonhoven bezien of een rendabele Waterbusverbiding kan worden gerealiseerd tussen Kinderdijk en Nieuwpoort/Schoonhoven

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

 • Projecten uit de Erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

 • Bevorderen verbinding icon Kinderdijk met 'achterland', 
 • Duurzaam vervoer (terugdringen automobiliteit), 
 • Vergroten recreatief/toeristische waarde A&V

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

 1. Water kan worden gezien als identiteit bepalend voor de streek.
 2. Het inzetten van water als verbindend element versterkt de identiteit van de streek.

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

 1. Een business-case zal moeten worden gemaakt om een duurzame exploitatie in zicht te krijgen

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

 • Het gaat hier om extra ontsluitingsmogelijkheden via OV over water.
 • Het ontlast de bestaande infrastructuur van wegen.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

 • Het terugdringen van de automobiliteit levert een duurzame bijdrage.

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

 • Nog niet bekend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten