Geen Tak de Streek Uit

Initiatiefnemers:

 • Wellantcollege, Peter de Wit, Energieco√∂peratie de Knotwilg, Jos van Oosten.

Beschrijving van het project:

 1. Naar aanleiding van de intentie van de Gemeente Gorinchem om het Stadhuis op Energie uit houtige biomassa te verwarmen en te koelen is in 2014 door de Energiecoopratie De Knotwilg het initiatief genomen om zoveel mogelijk en zo duurzaam mogelijk de houtsnippers uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden te gaan verzamelen.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

 • Alle projecten die bomen aanplanten, dan wel de bestaande houtopstand duurzaam willen beheren.
 • Prachtlint
 • Regioleren
 • Knotploegen
 • Onderhoud en exploitatie Grienden

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

 • Biodiversiteit
 • Energieneutraliteit, beperking CO2 uitstoot, Duurzaamheid
 • Onderwijsvernieuwing: Rol Wellantcollege is het doen van praktisch onderzoek en het ondersteunen van de logistiek. 

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

 • A-V is bij uitstek een gebied waarin duurzaamheid een grote rol speelt.
 • Het is een rustiek gebied met kenmerkende landschappelijke waarden die we willen behouden. Juist op het gebied van landschappelijke waarde passen experimenten zoals deze.

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

 • Project loopt al. 
 • Het gaat om uitbouwen en voortzetten van een reeds succesvol initiatief.
 • Wellantcollege brengt het in specifiek voord de rol van Wellantcollege in het geheel.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

 • Mensen kennis laten maken met de facetten van houtstook als alternatieve energiebron.
 • Ook Inholland bij betrekken.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

 • Doel is verduurzaming

De stappen voor realisatie van dit project zijn:


  • Hangt af van de voortgang van het totaalproject

  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten