Goed rentmeesterschap

In de streek is goed rentmeesterschap een begrip. Niet dat we het daar altijd over hebben, maar de meeste mensen geven er - bewust of onbewust - wel invulling aan. Daarbij gaat het om het respecteren van de aarde en van elkaar en om het verbinden van de gezamenlijke belangen. Het is van oudsher een centraal aspect van de kerkelijke traditie van de streek.

Goed rentmeesterschap is actueler dan ooit. Veel organisaties en ondernemingen hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan en sommigen hebben er hun hoofdtaak van gemaakt. Ook op bestuurlijk niveau is het een belangrijk thema. In één van de vergaderingen van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Duurzaamheid van de regio AV hebben de bestuurders uitgesproken dat zij willen gaan voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden als duurzaamste regio van Nederland.

Het komt in veel ontwikkelingen terug, en dan onder noemers zoals:
  • maatschappelijk verantwoord,
  • duurzaam,
  • klimaat-, CO2- of energie-neutraal,
  • circulaire economie,
  • hergebruik en upcycling,
  • ecologisch,
  • toekomstbestendig,
  • een zelfvoorzienende autonome regio,
  • ........... en ga zo maar door.
Voor de komende tijd is het interessant om te onderzoeken hoe al deze betekenissen van 'Goed Rentmeesterschap' via concrete projecten elkaar kunnen versterken. Bovendien kunnen de kerken, spiritualiteit en religie, daarbij misschien wel een grotere rol spelen dan dat zij tot op heden hebben gedaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten