Verbinding Vestingdriehoek - Waterdriehoek

Initiatiefnemers:

 • Dhr. A.J. de Bruijn, Gemeente Gorinchem,
 • overige deelnemers: Vestingdriehoek, Provincie Zuid-Holland, deelnemers Waterdriehoek en mogelijk provincie Noord-Brabant

Beschrijving van het project:

 • Het realiseren van een reguliere (seizoensgebonden) veerverbinding tussen Zaltbommel, Gorinchem en Dordrecht. Hiermee worden twee sterke toeristische regio's aan elkaar gekoppeld:
  • De Waterdriehoek (Werelderfgoed Kinderdijk, Dordrecht en Nationaal Park De Biesbosch) en
  • de Vestingdriehoek (Slot Loevestein, Fort Vuren en de vestingsteden Woudrichem en Gorinchem).
 • Dit geeft een impuls aan het bezoek van Waterdriehoek en Vestingdriehoek, maar door de verschillende afmeerplaatsen langs deze route ook aan de regio A/V.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

 • De koppeling tussen deze regio's wordt breder dan sec de verbinding over water. 
 • Het maakt onderdeel uit van een sterk routenetwerk bestaande uit de verbinding over water, maar ook over de weg en per spoor via de Merwede-Lingelijn.
 • Zie verder ook hetgeen vermeld bij het project 'Versterken van de marketing'.

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

 • Toerisme en daarmee ook de economie in de regio. 

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

 • Het versterkt de beleving van(af) het water. De rivieren vormen een onlosmakelijk onderdeel van de streek. 

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

 • Dit initiatief kan een belangrijke motor vormen voor de verdere toeristisch-recreatieve ontwikkeling en profilering van de regio. 
 • Een koppeling met de ontwikkeling in de drie regio's biedt investeringskansen, zowel fysiek als op het gebied van toeristisch/recreatieve product- en marktontwikkeling.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

 • In eerste instantie de fysieke ontsluiting van de streek. Het versterkt twee van de belangrijke toegangspoorten van de A/V en daarmee de tussenliggende regio.
 • De ervaring van de al aanwezige veerdienst wijst uit dat een verbinding over water als aantrekkelijk onderdeel van routegebonden recreatie-activiteiten fungeert.
 • Door deze verbinding uit te breiden, komt deze dichter bij de bewoners van de 3 regio's (Waterdriehoek, A/V en Vestingdriehoek).
 • Dit verlaagt de drempel om er gebruik van te maken. Dit zal leiden tot een toename van het aantal bezoekers, zowel van buiten de A/V als de eigen bewoners.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

 • Het stimuleert de recreatieve activiteiten per fiets of te voet. 

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

  • Dit project wordt vanuit meerdere invalshoeken benaderd, waaronder openbaar vervoer over water.
  • Zodra er vanuit de verschillende aanvliegroutes duidelijkheid is over de haalbaarheid, kan er snel worden gehandeld. 

  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten