Werken aan Bodem & Water in polder Nieuwland

Initiatiefnemers:

 • Peter Heikoop en Wim Dijkman

Beschrijving van het project:

 • In dit project gaan we op zoek naar mogelijkheden om meer koolstof in de bodem op te slaan en minder uit te stoten. Daarom is dit een klimaat mitigatie project.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

 • Op basis van de lijst met projecten, is niet direct een project te benoemen waarmee samenhang bestaat. Wellicht biomassa stromen en ecologisch beheer (fase 1).

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

 • Biodiversiteit
 • Waterkwaliteit

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

 • Het project zorgt ervoor dat de bodemdaling aanzienlijk vermindert, meer water in de sloten kan blijven stromen, weidevogels meer kans maken en het landschap beter blijft functioneren

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

 1. Binnen de polder moet het gesprek tussen de boeren worden georganiseerd, niet iedereen zit op dezelfde lijn, c.q dezelfde gedachten over peilbeheer. Een onafhankelijke benadering kan partijen bij elkaar brengen.
 2. Kennis van buiten is nodig om boeren te motiveren voor de maatregelen en hen te begeleiden. Tevens voor de monitoring ism het Waterschap.
 3. Eenmaal de urgentie en kennis gedeeld, dan kunnen wellicht andere bronnen ter ondersteuning worden ingezet.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

 • In het project wordt uiteraard veel aandacht aan communicatie besteed en het belangrijkste is dat alle boeren in de polder aan de slag gaan en hun resultaten uitdragen aan de burgers die er fietsen, wandelen, etc.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

 • Dat is de kern van het project: door toepassen van onderwaterdrainage en compost maken we een enorme slag richting CO2 neutraler.
 • Daarnaast beschermen en (her) ontwikkelen wij de biodiversiteit die bij het landschap hoort

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

  • Stap 1: Agenda setting: we gaan met alle ondernemers (ca. 25) in gesprek om de urgentie samen vast te stellen.
  • Stap 2: We, c.q. de boeren definiĆ«ren (wellicht) 4 maatregelen waarmee we aan de slag kunnen om het doel (meer CO2 neutraal) te bereiken.
  • Stap 3: Boeren verwerven specifieke kennis hierover
  • Stap 4: Boeren passen de maatregelen toe en de resultaten worden gemonitord.

  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten