Vergroening nieuwe schoolplein Brede Schoolplein Lingeplein

Initiatiefnemers:

Hellen Blom (OBS J.P.Waale), Els Went (SKG)

Beschrijving van het project:

Het schoolplein van de JP Waale school is nu helemaal versteend. Kinderen spelen nu niet graag op een groot gedeelte van het schoolplein omdat het niet prettig is daar te zijn, zeker ook bij warm weer en gezien de wateroverlast na regenval. De hoofddoelstelling van het project is vergroenen en vergroten van de biodiversiteit van het schoolplein. Dit geldt ook na schooltijd voor de Buitenschoolse opvang (BSO van SKG).

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

De school bevindt zich in de Lingewijk. Deze wijk is in de afgelopen jaren opnieuw opgebouwd en bestaat voornamelijk uit nieuwbouw woningen. De school zou binnen de renovatieplannen van de gemeente eerst moeten verhuizen naar de rand van de wijk, maar nu vervult de school een cruciale rol in de wijk (180 leerlingen). Door de vergroening van het schoolplein ontstaat een groene oase die een aantrekkende werking hebben om leerlingen naar deze school te sturen. Daarnaast heeft de J.P.Waale eind vorig schooljaar de intentieverklaring van Eco-Schools getekend. De leerlingen die betrokken zijn in het Eco-Team hebben gekozen voor het thema ‘Groen’ vanwege hun wens om het schoolplein aan te pakken.
Het nieuwe groene schoolplein de JP Waaleschool zal als een voorbeeld schoolplein een voortrekkers rol vervullen. Belangrijk is vooral dat dit project bijdraagt aan biodiversiteit, educatie van jongeren en de leefbaarheid van de wijk.
Daarnaast maakt de BSO Lingeplein ook gebruik van het schoolplein. Met buurtbewoners en gemeente gaan we in gesprek over de openstelling buiten de schooltijden en zodat een breed gezelschap van de vergroening kan mee profiteren.
Dit project ondersteunt de doelstellingen van het Prachtlint en Steenbreek.

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

Een knelpunt bij de huidige verstening is dat de aandacht van kinderen voor groen in het gedrang komt. Het is niet voor niets dat er zich op het groen, dat er zich dan nog wel op een schoolplein bevindt, een congestie van kinderen is aan te treffen. De belangstelling van kinderen is er dus wel en door dit project kan aan die belangstelling beantwoord worden. Het vergroenen, de hoofddoelstelling van dit project, is daarom erg belangrijk. Kinderen bevinden zich daarmee buiten de lessen dan direct in het groen, waarvan in talrijke onderzoeken is aangetoond dat natuurbeleving een positieve werking heeft op lichaam en geest. De vergroening ondersteunt de educatie en vergroot de biodiversiteit.
Achter de gebouwen van de school ligt een buurtmoestuin die de school in samenwerking met enthousiaste buurtbewoners heeft opgezet. Doel hierbij is het betrekken van buurtbewoners en met name kwetsbare en/of eenzame ouderen om de buurtmoestuin te onderhouden. Samen doen we mee met de Burendag en NLdoet.

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

Dit project sluit aan en ondersteunt de doelstelling om de Alblasserwaard Vijfheerenlanden te vergroenen en een aaneensluiting van parels te creƫren. Een grote grijze massa past daarin niet.

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

Voor de aanpassing van het grijze schoolplein zijn onvoldoende eigen financiƫle middelen voorhanden. Het onderhoud van het schoolplein is reeds ingericht en de uitbreiding hiervan zal in het bestaande onderhoudsprogramma opgenomen worden. Jaarlijks doen we mee met de vrijwilligersdag van NLdoet.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

Het schoolplein wordt dan een parel aan het Prachtlint. Het prachtlint dat in de Lingewijk al een aantal parels heeft.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

Door de aanplant van groen gaat er een positieve werking uit op gebied van 'CO2 neutraal' zijn.

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

Momenteel bevinden we ons in het ontwerp en offerte traject. De offerte is nu bepaald op een totaal som van € 48.000, waarvan ruim € 28.000 voor nieuwe beplanting. De beschikbare middelen van de school bedragen € 14.000,-- voor de gehele realisatie van het project. Gebaseerd op de onderbouwing in de bijlage doe ik een verzoek voor een subsidie van € 14.000,--, om het groen te kunnen realiseren. Indien gewenst stuur ik u de offerte toe.
Na afronding van het offerte traject zullen we nog in 2019 starten.

Dit groene schoolplein past ook prima in het programma Groen doet Goed van de Provincie, waarmee zij de trend doorbreekt dat kinderen steeds minder in de natuur komen.
Ik hoop daarom op uw toezegging van de subsidie om de groene realisatie mogelijk te maken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten