De Identiteit van de Alblasserwaard - Vijfheerenlanden

De identiteit van iets laat zich niet gemakkelijk definiĆ«ren. Toch doen we hier een aanzet tot een karakterschets van de streek aan de hand van een aantal sterke pijlers:
De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is een streek voor harde werkers en stille genieters, een streek met veel geheime kwaliteiten, een paradijs voor iedereen die oog heeft voor de kleine geneugten. Kortom, een gebied waarin het goed wonen, werken en ontspannen is, dat zijn eigen kwaliteiten niet overschreeuwt, noch laat plattrappen door de massa.

De streek staat midden in de wereld en wil die positie behouden en versterken door haar kwaliteiten te delen. De streek wil vooruit, want stilstand is achteruitgang. Daarbij zoeken we naar een wijze die past bij haar karakter. In dat karakter (denk bijvoorbeeld aan stilte van het landschap en de bedachtzame volksaard) schuilt haar kracht. Voor de toerist gelden wellicht de volgende uitnodigende woorden van Bertold Brecht: "Ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang".

Bij het invullen van de ambitie tussen dynamiek en stilte kunnen de gebiedsdeals helpen. In de context van de genoemde kwaliteiten zijn vooruitgang en ontwikkeling hele subtiele begrippen die we - als streek - gezamenlijk inhoud willen geven. De gebiedsdeal is hierin een middel om de ontwikkeling van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zelf ter hand te nemen en een uitnodiging aan iedereen - burgers, ondernemers, onderwijs, belangenverenigingen, overheden, etc. - om de talloze kansen die onze streek in zich heeft te benutten.

Lees verder: de kansen