De projecten van de eerste Gebiedsdeals

De eerste drie gebiedsdeals

De eerste drie gebiedsdeals (2010 - 2015) bevatten projecten die zichtbaar zijn op onderstaande kaart:Gebiedsdeal fase 1 (juni 2014) bevat de volgende projecten:
ProjectKartrekker
1Ontwikkeling Toegangspoort Leerdam:Gemeente Leerdam
a) Dijkpark
b) Laarzenpad
c) Liniepad
2Polderroute “De kaden op de lanen in” (dubbele kades)Gebiedsplatform
3Realisatie Laarzenpad HoornaarGemeente Giessenlanden
4De Zouweboezem, een vergeten slagveldStichting Groene Hart
5Realisatie Blauwzaam LintStichting Blauwzaam
6Ontwikkelen van een convenant Ecologisch BeheerStichting Blauwzaam
7Streekgebonden biomassastromen en duurzame energiewinningEnergiecoöperatie De Knotwilg
8Natuur- en Milieueducatie (NME) als 'edutainment'Regiobureau AV
9Coördinatie uitvoering en procesbegeleidingRegiobureau AV

Gebiedsdeal fase 2 (oktober 2014) bevat de volgende projecten:

ProjectKartrekker
10Realisatie Vaarroutenetwerk AVDen Hâneker
11Toeristische ObjectbebordingRegiobureau AV
12Toegangspoort Leerdam: Wiel VoorwaartsveldGemeente Leerdam
13Groenplan Stadswallen en Veerseweg NieuwpoortStichting Groene Hart
14Waterpark Mollenburg GorinchemGemeente Gorinchem
15Groenbeleving Ameide en LexmondGemeente Zederik
16Coördinatie uitvoering en procesbegeleidingRegiobureau AV

Gebiedsdeal fase 3 (juni 2015) bevat de volgende projecten:

ProjectKartrekker
17Toegangspoort Leerdam: Plan HeikikkerGemeente Leerdam
18Uitkijkplatform ZouweboezemZuid-Hollands Landschap
19Herstel waterriet ZouweboezemZuid-Hollands Landschap
20Vaarroutenetwerk (fase 2): restauratie stoepenHistorische Ver. Binnenwaard 
21Cursus Gastheren van het landschap AVGemeente Molenwaard
22Coördinatie uitvoering en procesbegeleidingRegiobureau AV

Een vierde gebiedsdeal?

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben bekend gemaakt dat zij door willen gaan met het sluiten van gebiedsdeals en heeft de streek gevraagd met een breder meerjarenplan te komen. De gebiedscoalitie neemt die uitnodiging graag aan en wil bovendien de ambitie nog iets hoger leggen. Waar de eerdere gebiedsdeals nog tamelijk top-down georganiseerd zijn, wil ze nu meer aandacht besteden aan het stimuleren van initiatieven van onderaf. Van bovenaf georganiseerde projecten zijn ook welkom, maar er wordt ook nadrukkelijk gezocht naar projecten van onderaf, omdat dit de lokale verankering en lokaal ondernemerschap versterkt en zorgt voor verbinding en inclusiviteit. Bij deze projecten kunnen ook initiatieven zitten die niet bijdragen aan doelen van het Uitvoeringsprogramma Groen van de provincie en waarvoor dus uit andere bronnen cofinanciering gerealiseerd dient te worden (POP3, Leader, erfgoedlijnen, Nationaal Groenfonds, BNG, Coöperatiefondsen Rabobank, Postcodeloterij etc.).

Tijdens de druk bezochte landschapstafel op 11 november 2015 is gebrainstormd over de mogelijke ontwikkelingen en projecten. De gebiedsdeals gaan hiermee - zowel inhoudelijk als procesmatig - een nieuwe fase in en deze website is hiervan een uitingsvorm.