Stand van zaken projecten Groen Verbindt (Gebiedsdeal 4)

Stand van zaken projectvoorstellen Groen Verbindt 

Projectnaam Geaccept. 
2016/2017
Afgewezen
2016
Terug getrokken Elders
belegd
Tussen verslag Eind verslag

Lammetjeswiel
Voedselbos                             
XLink
Link
Verkenning Circulaire economie XLink
Kaas experience center X


Link

Een blauwgroen fundament voor de toekomst X


Link Link/
Website
Beeldkwaliteit AV in het onderwijs XLink
Vriesenpolder X


Link
Link
Slobbengors XLink
Versterking en uitbreiding Prachtlint
Prachtlink Meerkerk/Vianen    
XLink

Link
Link 
Funerair erfgoed en groenstructuren X


Link
Link /Link
Stadspark Leerdam XLink
Toegangswegen Bleskensgraaf Xlink
Groenblauwe Dooradering in een polder X


Link Link
Tentoonstelling Het landschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden X


Link
Link Link

Dichter in de polder X


Link | Link Link Link
Toeristisch Overstappunt Leerdam X


Link/ Link
Link
Verkenning Biodiversiteit X


Link Link/ Link/Link
Sliedrecht Buiten de waterberging XLink
Natuurfilm Alblasserwaard X


Link | Link
Link
Dichter bij de rivier X


Link | Link | Link    Link
Schone, natuurrijke sloten  X


Link | Link Link
Opwaarderen oeverland "De Kurk" 
   X       Link
Waterliniepad 2.0  
          X

 Link 
Verkenning Verbouwen van bouwmaterialen X


Link | Link/ link
Link / Link
Zwammen kweken op reststromen X


Link Link
Verkenning Duurzame landbouw X


Link/ link 
Link
Versterking biodiversiteit en duurzame landbouw in de Waterdriehoek en AV
    Baanhoekweg                    
    Herinrichting Westeinde
    Noordrand A15
    Reewild 
    N3

X                                            


                       Link
Link / Link
Link
Link
Link
Vergroening nieuwe *2 schoolplein Brede Schoolplein Lingeplein X


Link | Link Link

Historische haag langs Gorcumse vestingwal X


Foto's Link | Link


Natuur op je Erf

POP


Topsloten


POP

Erfafspoeling bij agrarische bedrijven


POP

Dotterslingers door de polder


POP

Cursus ecologisch beheer voor boeren en loonwerkers
POP

Groene Schoolpleinen *2
XAquaponics
XWaar heeft de regio behoefte aan over 30 jaar
XWatersimulaties
XOntsluiten gebiedsinformatie
XVaarroutenetwerken
XWatertorenterrein Nieuw-Lekkerland
X

Beelden tuin aan FlorisV pad
XKansen voor infranatuur in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
XVerbinding Vestingdriehoek - Waterdriehoek
XGorinchem als bestemming voor riviercruiseschepen
XVersterken cultuurhistorie / beleefbaar maken van de HollandseWaterlinie
XVersterking city- en gebiedsmarketing
XWerken aan Bodem & Water in polder Nieuwland *1
XDoortrekken OV verbinding Waterbus naar Nieuwpoort/Schoonhoven
XConsortium Slingelandse Plassen
XDonkenroute
XMerwedezone in bedrijf, industriële wandelroutes
XVisgidsen
XSpeelnatuurterrein Stalkaarsen Gorinchem
XHandboek van de Waard
XPrachtlint Meerkerk
XAgrarische bedrijven in het groen
X
Geen tak de streek uitX 2016Waterberging Lexmond en Ameide

X2016


Ruiterpad Sliedrecht

X2018


Vrijkomende Agrarische Bebouwing                                          X2020                           Link /Link 

* 1 Het project werken aan Bodem & water in de polder Nieuwland is wel uitgevoerd maar rechtstreeks gefinancierd door PZH, uitgevoerd door CLM.
*2 Aanvankelijk afgewezen. Na aanpassingen geaccepteerd en uitgevoerd .

N.B. In januari 2019 zijn gemeenten Molenwaard en Giessenlanden samengevoegd tot gemeente Molenlanden en de gemeenten Zederik, Leerdam en Vianen tot gemeente Vijfheerenlanden. In de beschrijvingen kunnen de oude gemeente namen nog voorkomen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten