De Tuinen van Landgoed Everstein

Initiatiefnemers:

 • Stichting Vitaal Dorp, Everdingen

Beschrijving van het project:

 • Realiseren van een ecologische moestuin ten behoeve van de voedselvoorziening van het dorp.
 • Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

 • Overige moestuin initiatieven.
 • Overige initiatieven voor ecologisch beheer.

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

 • Sociale cohesie in Everdingen
 • Korte ketens

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

 • Toepassing van streekeigen gewassen

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

 • Behoefte aan kennis, vakmanschap en geldelijke middelen om dit van de grond te krijgen

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

 • Verwerven landelijk bekendheid
 • Tuin is open voor bezoek

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

 • In de opzet van de Tuin worden de principes van ecologisch beheer toegepast.
 • De Tuin wordt zelfvoorzienend opgezet.

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

 • Start 2016

Geen opmerkingen:

Een reactie posten