Watertorenterrein Nieuw-Lekkerland

Initiatiefnemers:

 • Particulieren en gemeente

Beschrijving van het project:

 • Het Watertorenterrein bevat een voormalige watertoren die nu bewoond wordt. 
 • Verder ligt hier een kleine insteekhaven die eigendom is van een stichting. 
 • Conform de Structuurvisie Nieuw-Lekkerland is de ambitie hier een recreatieve knoop te realiseren. Daarvoor wordt gedacht aan: nieuwe vaarverbinding naar Kinderdijk, een jachthaven, camperparkeren voor bezoekers Kinderdijk, kleinschalig kamperen, waterrecreatie met strand en bootjeshelling, horeca en meer natuur.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

 • Met de herontwikkeling van Kinderdijk. 
 • Ambitie van de gemeente is enerzijds Kinderdijk beter te ontsluiten door verbindingen over water en parkeerplaatsen voor langparkeren buiten het gebied. 
 • Anderzijds is de ambitie de toerist die Kinderdijk bezoekt langer vast te houden in het gebied door het bieden van andere plekken om te verblijven.

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

 • Versterken van de leefbaarheid. De recreatieve ontwikkeling is ook zeker bestemd voor inwoners uit Nieuw-Lekkerland.

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

 • Met de ontwikkeling van het gebied wordt de relatie met de Lek versterkt. 
 • De Lek is bepalend voor het karakter van het gebied, maar er zijn maar weinig plekken langs de dijk waar de Lek nog echt beleefd kan worden.

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

 • Ondersteuning is vooral nodig in de planvormingsfase waarbij plannen ontwikkeld worden die door alle partijen (Provincie, Rijkswaterstaat, Waterschap, particulieren en gemeente) ontwikkeld worden die passend zijn.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

 • Met deze locatie wordt het gebied recreatief verder ontsloten.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

 • Duurzaamheid kan uitgangspunt zijn bij de plannen. 
 • Andere duurzame ontwikkelingen zijn: met een eventuele jachthaven ontstaat er ook meer waterberging en daarmee 'Ruimte voor de Rivier', de natuurontwikkeling kan bijdragen aan een verbetering van de instandhoudingsmogelijkheden voor soorten.

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

 • We staan aan de start van dit project. 
 • De eerste stap betreft de planvorming.
  Daarvoor willen we met alle partijen om tafel. Half 2016 moet deze stap zijn afgerond. 
 • Vervolgens volgt de ontwerpfase waarin de plannen worden uitgewerkt.
  Dit zal de tweede helft van 2016 in beslag nemen. 
 • Realisatie is dan mogelijk in 2017.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten