Slobbengors

Initiatiefnemers:

 • Erik Feenstra en Danielle Wijnen, Gemeente Papendrecht

Beschrijving van het project:

 • Bij nieuwbouw van hoofdkantoor van Fokker op het Slobbengors, aan het drierivierenpunt, wordt het groen heringericht om het gebied beter toegankelijk te maken voor bijvoorbeeld wandelaars. 
 • Het pad langs de rivier wordt verbonden met het groengebied erachter en het gebied wordt met aantrekkelijke verblijfsplekken verrijkt. Het groengebied wordt ook beter verbonden met de rivier.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

 • Regionaal wandelroutenetwerk. Langs de rivier loopt een wandelroute die deel uitmaakt van het regionale wandelroutenetwerk dat in 2015 is aangelegd met subsidie van de Provincie Zuid-Holland. 
 • Ook is er relatie met het project RiverArt dat deel uitmaakt van de Waterdriehoek. Doel is om met kunstwerken of landschapskunst de identiteit en aantrekkelijkheid van een gebied te verhogen. Stichting RiverArt richt zich de komende jaren op de rivier de Noord tussen Rotterdam en Dordrecht. 

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

 • Recreatie. 
 • Een bijzondere plek aan het drierivierenpunt, één van de parels uit de Ruimtelijke strategie Drechtsteden, wordt ontsloten voor recreanten.

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

 • Het Slobbengors en het drierivierenpunt is een plek met ruimtelijke kwaliteit en die een deel van het verhaal van de ruimtelijke geschiedenis van de regio kan vertellen. 
 • Het gebied achter de dijk wordt beter met de rivier verbonden, waardoor die oorspronkelijke verbondenheid beter herkenbaar wordt. 

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

 • Met het bestaande plan kan slechts een deel van het Slobbengors worden heringericht. 
 • Om het hele groengebied te verbeteren is meer budget nodig. 
 • Na aanleg valt het project onder beheer van de gemeente.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

 • Een unieke plek wordt met het wandelroutenetwerk ontsloten en verbonden met andere plekken in de Alblasserwaard.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

 • Een bestaand groengebied wordt na herinrichting beter benut en wordt voor meer mensen van betekenis.

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

 • Bouwrijp maken november 2015 tot april 2016, 
 • Technische aanpassingen gebied vanaf juni 2016 en inrichting park (deel van het gebied) laatste kwartaal 2017.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten