Consortium Slingelandse Plassen

Initiatiefnemers:


Beschrijving van het project:


Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:


Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:


Dit project versterkt de identiteit van de streek door:


De vraag om ondersteuning komt voort uit:


Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:


Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:


De stappen voor realisatie van dit project zijn:


1 opmerking: