Ontsluiten gebiedsinformatie

Initiatiefnemers:

 • Tony Tessers, VVV/AV/Molenwaard

Beschrijving van het project:

 • Verspreid is er veel (digitale) info beschikbaar in de vormen van beelden, verhalen en feiten.
 • Dit project heeft als doel deze info vindbaar en beschikbaar te maken voor onze bezoekers en eventuele leemtes in de informatievoorziening te vullen.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

 • Het rendement van de projecten staat of valt met het feit of ze gevonden en gewaardeerd worden door onze bezoekers.
 • De ""vermarkting"" is daarvoor van cruciaal belang.
 • Bezoekers genereren inkomsten en daarmee financieel draagvlak voor het behoud van de kwalitieit en leefbaarheid van het gebied.
 • Er is ook een link met de landschapstafel Waterdriehoek

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

 • Recreatie
 • Toerisme
 • Economie
 • Leefbaarheid
 • Werkgelegenheid ca.

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

 • Door de kwaliteit en mogelijkheden van streek in beeld te brengen wordt de identiteit en trots op de streek versterkt.

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

 • Er zijn veel partijen die info voorhanden hebben b.v. Den Hanecker, VVV, SIMAV, www.watericonen, Staatsbosbeheer, ZuidHollandslandschap, PZH,Natuur en Vogelwacht, bedrijven, gemeenten etc..
 • Maar er is geen centrale toegang tot die informatie.
 • De VVV kan de informatie in de toekomst beheren en actualiseren.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

 • Het doel van dit project is het vindbaar en beschikbaar maken van digitale info over de streek.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

 • nvt

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

  • 2016 Q 2  inventariseren bronhouder/belanghebbenden
  • 2016 Q 2  inventariseren mogelijkheden/best practices onsluiting/informatievoorziening
  • 2016 Q 3 Keuze voor informatiemodel/structuur
  • 2016 Q 3 data scan + analyse (wat is er beschikbaar, wat is kwaliteit relevantie, wat zijn de leemtes)
  • 2016 Q 4 inventarisatie data
  • 2017 Q 1 genereren ontbrekende data
  • 2017 Q 2 oplevering

  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten