Vaarroutenetwerken

Initiatiefnemers:

 • Danielle Wijnen, Gemeente Alblasserdam en Molenwaard

Beschrijving van het project:

 • De waterrecreatienetwerken in de regio AV zijn nog niet optimaal.
  We willen een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

 • 'Waterrecreatie visie'   
 • Inzicht geven in de kansen en ontwikkelpotentieel.

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

 • Stimuleren toerisme.
 • Toegankelijkheid van het gebied.
 • Verstevigen van het recreatieve routenetwerk

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

 • Water is een belangrijk thema in deze streek.
 • Door een watervisie kan de identiteit nog meer versterkt worden. 
 • Wat er uit de visie komt weten we nu nog niet.

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

 • Initiatieven die hier uit voortkomen moeten per definitie op eigen benen kunnen staan en in samenhang zijn met andere recreatieve netwerken/ondernemers.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

 • Vervoer over water als aanvulling op het bestaande aanbod.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

 • Vervoer over water is niet per definitie heel duurzaam.
  Hier kan wel de focus op gelegd worden.

De stappen voor realisatie van dit project zijn:


  • Start onderzoek 2016.
  • Oplevering 2017?
  • Starten werkzaamheden 2017?

  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten