Vriesenpolder

Initiatiefnemers:

 • Danielle Wijnen, Sjoerd Veerman en Jacques Verhagen, Gemeente Papendrecht 
 • Natuur-- en Vogelwacht Alblasserwaard

Beschrijving van het project:

 • Verbeteren ontsluiting Alblasserbos en versterken van de recreatieve mogelijkheden van de Vriesenpolder.
 • Bij de aanpassing van knooppunt A15-N3 wordt een stukje Alblasserbos opgeofferd.
 • Het budget voor natuurcompensatie (€ 30.000,-) wil de gemeente zo effectief mogelijk inzetten voor versterking van het gebied.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

 • Met het wandelroutenetwerk, aangelegd met provinciale subsidie in 2015, en met verbetering van de stad-land-verbindingen in 2016.
 • Heeft ook relatie met projecten die deel uitmaken plannen voor de Alblasserpoort.

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

 • Recreatie en veiligheid.
 • Direct aan het knooppunt A15-N3 ligt het Alblasserbos, een mooie uitvalsbasis voor recreatie in het Groene Hart.
  Kan het P+R terrein ook benut worden voor recreanten?
  Welke mogelijkheden zijn er en welke eisen stelt dat aan de inrichting rondom het parkeerterrein en van de entree naar het bos.
  Door de Betuwelijn en A15 beter landschappelijk in te passen wordt het gebied aantrekkelijker.
  De gemeente gaat de mogelijkheden voor een betere inpassing onderzoeken en kijken of er mogelijkheden zijn om een vrijliggend pad voor fietsers en wandelaars aan te leggen langs de Parallelweg.
 • De Matenasche Scheidkade is op dit moment voor fietsers en wandelaars niet optimaal ingericht. De gemeente gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn om middels grondruil een wandelpad tussen Parallelweg en het Alblasserbos te creëren.
 • De Natuur- en Vogelwacht kan wellicht uitgebouwd worden tot een TOP.
  Samen met kleinschalige mogelijkheden voor ‘poldersport’ kan dit een toeristische trekken worden.

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

 • Onderzocht wordt of en hoe de rand langs de infrastructuur (Betuwelijn en A15) verzacht kan worden, door in het landschap passende beplanting.
 • Een boerenlandpad versterkt de beleving van het polderlandschap.

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

 • Door projecten en financiële bijdragen van bijvoorbeeld gemeente, Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te bundelen en met financiële ondersteuning kan een investering in natuurcompensatie vergroot worden tot een kwaliteitsslag in het gebied voor zowel groen als recreatie.
 • Na aanleg vallen voorzieningen onder regulier beheer.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

 • Door aan te sluiten op bestaande wandel- en fietsroutenetwerken en door het heringerichte knooppunt A15-N3 te benutten.
 • De bestaande entrees van het gebied worden versterkt.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

 • Door aan te sluiten bij bestaande structuren en voorzieningen, kan met verschillende kleine ingrepen de aantrekkelijkheid van het gebied voor recreanten versterkt worden.

De stappen voor realisatie van dit project zijn:


  • Planvorming in eerste helft 2016 en afhankelijk van gesprekken met grondeigenaren kan dan vanaf tweede helft 2016 met implementatie worden gestart.


  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten