Versterken cultuurhistorie / beleefbaar maken van de Hollandse Waterlinie

Initiatiefnemers:

 • Dhr. A.J. de Bruijn, Gemeente Gorinchem, 
 • Provincie Zuid-Holland, 
 • Unie van Vestingsteden, 
 • Provincie Gelderland

Beschrijving van het project:

 • Door de jaren heen is het beeld van een strakke verdedigingsstructuur van de Vesting Gorinchem door allerhande oorzaken geweld aangedaan. 
 • Uitvoering van dit project leidt tot een betere vestinguitstraling met een historsich juist beeld.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

 • Dit project is nadrukkelijk gelinkt aan de provinciale Erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie.
 • De vroegere militaire verdedigingswerken van de 'cluster Gorinchem', omvattende de vesting Gorinchem met de militaire objecten en de omliggende forten, worden ingezet als boegbeeld van de Hollandse Waterlinie. 

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

 • Toerisme en economie.

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

 • Door tal van partijen wordt momenteel ingezet op het op de Werelderfgoedlijst krijgen van de Hollandse Waterlinie. 
 • Daarvoor is het noodzakelijk dit in een historische juiste context te presenteren. Door dit project te realiseren wordt hieraan een impuls gegeven.

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

 • Na realisatie, wordt het een onderdeel van het grotere geheel, maar wordt het tevens ingezet als toeristisch product in de vermarkting van stad en regio.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

 • Opname op de Werelderfgoedlijst zal een enorme boost geven aan het bezoek aan de regio. 

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

 • Dit zal in het werk moeten worden bepaald. 

De stappen voor realisatie van dit project zijn:


  • In 2016 wordt het 'Vestingplan Gorinchem' opgesteld.
  • Aan de hand daarvan worden de uit te voeren projecten opgesteld.

  1 opmerking: