Versterking city- en gebiedsmarketing

Initiatiefnemers:

 • Dhr. A.J. de Bruijn
 • In eerste instantie gemeente Gorinchem, maar het heeft belang voor de gehele regio

Beschrijving van het project:

 • De toeristische kwaliteiten van Gorinchem en de regio zijn nog onvoldoende bekend.
 • Met gerichte marketing kan hierin verbetering worden gebracht.
 • Dit omvat tevens de hiervoor benodigde producten, in dit kader het ontwikkelen van toeristische arrangementen samen met het bedrijfsleven.
 • Dit zal leiden tot meer bezoek aan de regio. 

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

 • Eigenlijk met alle projecten die door Gorinchem in het kader van Gebeidsdeal 4 zijn ingebracht.

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

 • Toerisme en economie, maar ook het bieden van een product waar inwoners uit Gorinchem en de regio trost op zijn en dat willen uitdragen. 

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

 • Het project moet juist de karaktertrekken van de regio en haar iconen onder de aandacht brengen van het publiek.

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

 • Dit is geen project dat we als Gorinchem alleen kunnen doen. slechts door samenwerking van alle betrokken partijen kan een optimaal resultaat worden bereikt.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

 • De vermarkting van de kernkwaliteiten van stad en regio draagt direct bij aan het bekend bij het publiek. 

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

 • Met name verdergaande digitalisering van de marketing draagt hieraan bij.

De stappen voor realisatie van dit project zijn:


  • Gorinchem maakt zelf een start vanaf 2016.
  • Het is verder een kwestie van aanhaken van andere partijen en het beschikken over de benodigde middelen om dit project te realiseren.

  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten