Speelnatuurterrein Stalkaarsen Gorinchem

Initiatiefnemers:

 • Saskia Muilwijk Wijkbelang Stalkaarsen. Plonia Boer Team wijkbeheer Gemeente Gorinchem. Johan Sterk Werkgroep Prachtlint

Beschrijving van het project:

 1. Het realiseren in stedelijke omgeving van het Speelnatuurterrein met als doel om de jongste kinderen uit de wijk Stalkaarsen ongedwongen en spelenderwijs op een educatieve manier kennis te laten maken met de wilde stadsnatuur. De realisatie van het Speelnatuurterrein zal tevens als praktijkvoorbeeld dienen omtrent de vurig gewenste burgerparticipatie in de gemeente Gorinchem. Met dit voornemen zal tevens er een habitat verbetering ontstaan voor de dagvlinders en wilde bijen, beide belangrijke graadmeters van de wilde stadsnatuur. 

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

 • In de directe omgeving gaat op korte termijn de realisatie van de het Waterpark Mollenburg van start waarbij op een robuuste manier de ecologie in het plangebied versterkt gaat worden. In dit plangebied zullen ook een aantal educatieve natuur struin routes voor de basisschoolleerlingen van de groepen 5 t/m 8 gerealiseerd gaan worden. Beide initiatieven dragen tevens bij aan de al langer gekoesterde wens, om natuureducatie dichter bij de scholen te brengen. In de directe omgeving gaat op korte een grootschalige gebied herinrichting van start, waarbij ook tal van synergievoordelen voorradig zijn om dit plan daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. 

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

 • Met dit initiatief willen we niet alleen de biodiversiteit in het plangebied vergroten, maar ook de bewoners van de Stalkaarsen stimuleren om zelf duurzaam in hun eigen leefomgeving aan de gang te gaan. Daarnaast creĆ«ert dit duurzame initiatief meer mogelijkheden voor het geven van natuureducatie voor basisschoolleerlingen in de buitenruimte. Ook zal dit initiatief een grote bijdrage leveren aan de algehele sociale cohesie in de wijk Stalkaarsen.

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

 1. Dit initiatief sluit natuurlijk mooi aan op alle gerealiseerde duurzame projecten in onze regio van de afgelopen jaren die hebben plaats gevonden. Dat is toch het visitekaartje van de streek. Het Samen Doen.

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

 1. Het Speelnatuurterrein is gekenmerkt door de gemeente Gorinchem als zijnde burgerparticipatie waarbij de bewoners de mogelijkheid wordt geboden om zelf duurzaam in hun eigen wijk aan de slag te gaan. Als burgerparticipant is het geen vanzelfsprekendheid om een beroep te kunnen doen op de diverse fondsen die actief zijn in onze regio. De aanspraak op deze fondsen dient vaak te verlopen via een vereniging of een stichting. Omdat ik erg enthousiast ben geworden omtrent dit unieke voornemen heb ik in samenspraak met de initiatiefnemers en de gemeente Gorinchem besloten om een beroep op de gebiedscoalitie te doen om dit plan te verwezenlijken. Daarnaast liggen er grote kansen in het verschiet waarbij meer maatschappelijke organisaties in Gorinchem zich willen aansluiten voor een bijdrage in mankracht of materiaal. 

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

 • Met dit initiatief willen we de vervreemding van de natuur voor stadskinderen in de praktijk een halt toe roepen. Op termijn zal dit er toe leiden dat meer mensen daadwerkelijk betrokken zijn bij de kwaliteit van ons aller leefomgeving.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

 • Met de gebied herinrichting in de directe omgeving van het plangebied kunnen 1 op1 een aantal werkzaamheden worden gesynchroniseerd die zorgen voor hergebruik van basismaterialen. Hierdoor zullen er minder transportbewegingen in de praktijk nodig om zijn om het plan ten uitvoer te brengen. 

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

 1. Met de hernieuwde gebied inrichting zullen er een aantal basisscholen samengevoegd gaan worden. Het voornemen is om dit gehele plan te realiseren voor het begin van het nieuwe schooljaar in september 2016.

3 opmerkingen:

 1. Dit speelt op meerder plekken in Gorinchem. Waarom wordt dit niet als geheel meegenomen?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Goed punt. Vraag wordt aan initiatiefnemers gesteld. Wellicht speelt het zelfs op meerdere plekken in de AV en niet uitsluitend in Gorinchem?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het is zeker de ambitie om dit in de toekomst op meerdere plekken elders in Gorinchem te realiseren. Maar voor zover ik heb kunnen nagaan zijn er op dit moment geen soortgelijke concrete initiatieven in ontwikkeling in Gorinchem. We willen juist dit initiatief als voorbeeld van een mooi stuk burgerparticipatie gebruiken om elders soortgelijke initiatieven van deze orde van grootte van de grond te tillen.

  BeantwoordenVerwijderen