Toegangswegen Bleskensgraaf

Initiatiefnemers:

  • Jan Boele

Beschrijving van het project:

  1. De toegangswegen Melkweg en Zeemansweg naar Bleskensgraaf worden op aangeven van de plaatselijke bevolking aangekleed met veeneiken, zoals die in het verleden in dit gebied massaal groeiden, om het dorpsaanzicht te verfraaien.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

  • Relatie met het project Alblasserpoort waar een kunstwerk is geplaatst bestaande uit veeneiken.

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

  • Natuur en Landschap; het plaatsen van veeneiken roept herinnering op naar een ver verleden voor de ontginning van de Alblasserwaard toen in dit deel veel veeneiken voorkwamen. Daarmee heeft het bovendien een hoog educatief gehalte. 

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

  1. Verleden en heden worden door het aanbrengen van veeneiken bij het binnenkomen van het dorp verbonden. 

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

  1. Voor het aanbrengen van de veeneiken heeft de gemeente Molenwaard uitgesproken achter dit initiatief te staan en hiervoor middelen beschikbaar te stellen. Deze zijn echter onvoldoende om het project goed te kunnen uitvoeren. Het onderhoud zal na het aanbrengen minimaal zijn en door de gemeente worden gerealiseerd in samenwerking met de inwoners.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

  • Het roept inwoners en bezoekers op stil te staan bij het verleden en geeft een fraai aanzicht bij het binnenkomen van het dorp. 

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

  • Volledig!

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

  1. Er is een ontwerp beschikbaar dat na goedkeuring direct tot uitvoering kan worden gebracht. In dit kalenderjaar, 2016, moet het project worden afgerond. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten