Inpassing Glasfabriek en Grondstoffenleverancier in Glasroute Leerdam

Initiatiefnemers:
·       Glasfabriek O-I Manufacturing Netherlands bv en Buijs Leerdam bv, in samenwerking met Historische Vereniging Leerdam en gemeente Leerdam.
Beschrijving van het project:
·       Voor de beschrijving van dit project is gebruik gemaakt van de informatie van de gemeente Leerdam over het project Glasroute Leerdam.
‘Glasstad Leerdam is één van de toeristische iconen van de regio Alblasserwaard – Vijfheerenlanden. Het Nationaal Glasmuseum en de Glasblazerij trekken jaarlijks vele toeristische bezoekers naar Leerdam. De aantrekkingskracht van de Glasstad is groot en dat biedt vele kansen voor het achterliggende gebied waar volop kan worden gerecreëerd in een prachtige natuurrijke omgeving.
Het probleem is echter dat het eerste contactmoment tussen Leerdam en de toerist niet klopt. De toerist ziet bij de parkeerplaatsen langs de Glasattracties in Leerdam een openbare ruimte met een duidelijk onvoldoende kwaliteit. De Glasindustrie en aanverwante industrie (grondstoffenleverancier) zorgen voor een bij het thema Glas passende industriële omgeving maar de buitenruimte is van te lage kwaliteit. De prachtige rivier de Linge en de landschappelijke waarden van de natuur in de regio AV liggen verscholen achter de buitenruimte en de glasattracties. De toerist krijgt daardoor een te negatief beeld van de landschappelijke kwaliteit die Leerdam en de regio te bieden heeft.
Met het project Glasroute Leerdam wil de gemeente Leerdam de openbare ruimte tussen alle glasattracties verbeteren zodat een wandelboulevard ontstaat met landelijke allure. Het eerste deel van de Glasroute Leerdam is nu met succes gerealiseerd, met financiële hulp uit de eerste gebiedsdeal, en dat heeft geresulteerd in een landschappelijke verfraaiing van de buitenruimte tegenover de ingang van de glasfabrieken en de kristalwinkel van Royal Leerdam Crystal. Maatschappelijk is het eerste project Glasroute Leerdam een groot succes geworden dankzij de geslaagde crowdfundingsactie voor het herplaatsen van het kunstwerk De Glazen Toren van Willem Heesen’.
·       Met het project Landschappelijke inpassing Glasfabriek en Grondstoffenleverancier in Glasroute Leerdam gaan wij, Glasfabriek O-I Manufacturing Netherlands bv en Buijs Leerdam bv, samen met de Historische Vereniging Leerdam en de gemeente Leerdam aan de slag met het verfraaien van de grens tussen onze bedrijfsterreinen en het ernaast gelegen Dijkpark dat in maart 2016 wordt opgeleverd.
De landschappelijke inpassing bestaat uit het vervangen van de bestaande, sterk verouderde, hekwerken van onze bedrijven. De hekwerken hebben als functie om de grenzen van onze bedrijven te bewaken en af te schermen. De bestaande hekwerken worden vervangen door parkhekken zoals geadviseerd door het landschapsarchitectenbureau Feddes & Olthof uit Utrecht die het ontwerp voor de Glasroute Leerdam heeft opgesteld.
Het parkhek wordt vervolgens verfraaid met canvas-doeken waarop foto’s te zien zijn van de geschiedenis van 250 jaar Glashistorie. Hiervoor nemen wij contact op met de Historische Vereniging Leerdam. Op de volgende pagina geven wij met 2 foto’s aan wat de bedoeling is.Foto links
Parkhek met canvas-doeken met afbeeldingen van de historie van 250 jaar Glas in Leerdam, langs het terrein van glasfabriek O-I Manufacturing Netherlands bv.

Foto rechts
Parkhek met canvas-doeken met afbeeldingen van de historie van 250 jaar Glas in Leerdam, langs het terrein van Buijs Leerdam bv (grondstoffenleverancier voor de glasfabrieken).
Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:
·       Met dit project willen wij de gemeente Leerdam ondersteunen bij het afronden van de eerste fase van het project Glasroute Leerdam. De eerste fase, het Dijkpark met De Glazen Toren, is uitgevoerd met behulp van de eerste gebiedsdeal. Als Glasfabriek O-I Manufacturing bv en Buijs Leerdam bv hebben wij gezamenlijk het initiatief genomen om de hekwerken langs onze bedrijfsterreinen een kwaliteitsimpuls te geven die past bij het Dijkpark
Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:
·       Samenwerking Bedrijfsleven met gemeente Leerdam en partners
·       Recreatie en Toerisme.
·       Kunst & Cultuur / Historie 251 jaar GLAS in Leerdam.
project versterkt de identiteit van de streek door:
1.     Het verfraaien van het icoon Glasstad Leerdam.
2.     Het verbeteren van het eerste contactmoment tussen de toerist en de regio AV door direct de landschappelijke kwaliteit van het achterliggende gebied te tonen bij aankomst in Glasstad Leerdam.
De vraag om ondersteuning komt voort uit:
1.     Als Glasfabriek O-I Manufacturing Netherlands bv en Buijs Leerdam bv beschikken wij over een bestaand hekwerk dat in functie voldoet en technisch gezien jaren meekan. Wij willen graag de gemeente ondersteunen bij de ontwikkeling van de Glasroute Leerdam en zijn bereid om te investeren in kwalitatief meer hoogwaardige hekwerken zodat onze bedrijven landschappelijk beter kunnen worden ingepast in het Dijkpark. Een financiële bijdrage aan deze kwaliteitsimpuls hebben wij nodig om deze kwaliteitsslag te kunnen financieren.
Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:
·       Landschappelijk inpassen van Glasfabriek O-I Manufacturing Netherlands bv en grondstoffenleverancier Buijs Leerdam bv in Glasroute Leerdam.
·       Dat de bezoekers van onze bedrijven zien dat de glasfabriek en de grondstoffenleverancier industriële kenmerken zijn het beeld van Glasstad Leerdam versterken.
·       Dat de toerist en de bezoeker van onze bedrijven niet alleen de natuurrijke omgeving van het Dijkpark en de Linge herkent maar ook direct een goed en positief beeld krijgt van de aan de natuur grenzende bedrijfsterreinen.
project is duurzaam/energieneutraal doordat:
·       De hekwerken van onze bedrijfsterreinen zijn momenteel verouderd en zullen na vervanging door parkhekken, met afbeeldingen van 251 glashistorie, kwalitatief sterk zijn verbeterd en aansluiten bij het project Glasroute Leerdam.
De stappen voor realisatie van dit project zijn:
·       Definitieve keuze maken uit het aanbod aan parkhekken, met als basis het ontwerp van landschapsarchitectenbureau Feddes & Olthof.
·       Samen met Historische Vereniging Leerdam realiseren van de canvas-doeken met historische afbeeldingen van 251 jaar GLAS in Leerdam.

·       Project kan eind 2016 worden gerealiseerd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten