Toeristisch Overstappunt Leerdam

Initiatiefnemers:

Gemeente Leerdam

Beschrijving van het project:

De gemeente Leerdam wil graag met een bijdrage uit de gebiedsdeal “Groen Verbindt” een TOP
realiseren. TOP staat voor Toeristisch Overstappunt. Dit is een startpunt bij een parkeergelegenheid
voor recreanten die met de auto komen en vervolgens een wandel- of fietsroute willen volgen. Een
TOP in Zuid-Holland is herkenbaar aan de stalen groene halm van 5,5 meter hoog. Bij het startpunt
staat informatie over wandel- en fietsroutes.

Met de beoogde TOP bij het Dijkpark in Leerdam wil de gemeente extra aandacht geven voor de
mogelijkheden om te wandelen en fietsen in de regio. Door deel te nemen aan het TOP-project wil de
gemeente profiteren van de gezamenlijke marketinginspanning gericht op bewoners en verblijfsgasten
in de provincies Zuid-Holland en Utrecht.
De TOP vormt een belangrijke aanvulling op de infrastructuur voor de wandelaars en fietsers.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

  • Stichting TOP Routenetwerken
  • Provincie Zuid-Holland 

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

Het project is gerelateerd aan de volgende thema's: recreatie, toerisme, versterking lokale economie, welbevinden, sportieve recreatie, bewustwording van de schoonheid van het landschap.

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

De TOP zal mensen aantrekken om de streek van Leerdam te verkennen te voet of met de fiets. Zo kunnen ze de schoonheid van de regio leren kennen.

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

Leerdam heeft vanaf aanvang van het project van Stichting TOP Routenetwerken op het lijstje van iconen van de Provincie Zuid-Holland gestaan met een hoge prioriteitsstelling voor potentiële TOP’s. Het is er nooit van gekomen tot recent de oproep van de gebiedsdeal 'Groen Verbindt' om met (goede) projectplannen te komen. De gemeente Leerdam heeft dit initiatief aangegrepen te hebben om het TOP project te omarmen en hiervoor budget beschikbaar te stellen.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

TOP’s zijn speciaal ingerichte (kleinschalige) parkeerplaatsen nabij routeknooppunten waar de recreant veilig, gemakkelijk en gratis zijn auto kan achterlaten. Vanaf deze locaties kan men door middel van bewegwijzerde fiets- en wandelroutes de regio verder ontdekken.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

Een gemeente die deelneemt aan het TOP project gaat niet voor duizenden bezoekers op een
beperkt aantal momenten per jaar. Bij een TOP gaat het eerder om tientallen bezoekers extra per
week in het wandel- en fietsseizoen van april tot oktober. Deze toename zal geen belasting voor de
lokale omgeving inhouden.

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

De doorlooptijd voor de realisering van een TOP bedraagt 20 weken.

Hierbij zijn de volgende stappen onderdeel:
  • Inrichten van fysieke TOP (informatie voorziening ter plekke)
  • Communicatie van TOP (online, folder, etc.)
  • Route bepaling en bewegwijzering

Geen opmerkingen:

Een reactie posten