Historische haag langs Gorcumse Vestingwal

Initiatiefnemers:

Gemeente Gorinchem in samenwerking met de klankbordgroep Vestingplan.

Beschrijving van het project:

De meidoornhaag volgt aan de voet van de vesting de scherpe vorm van de vesting met bastions. Aan weerszijden van de haag is een vrije ruimte. Deze zones zijn bedekt met gras en zijn voldoende breed om de haag en de lage natuur goed te kunnen onderhouden. De zone tussen de voet van de vesting en de meidoornhaag is ruimte om te struinen.

Voor de meidoornhaag kiezen we voor een inheemse soort: de eenstijlige meidoorn - crataegus monogyna. Incidenteel kan aan de meidoorn de sleedoorn worden toegevoegd – de prunus spinosa. Ecologisch gezien is dit interessant, de haag zal weerbaarder zijn tegen negatieve invloeden van buitenaf en het geeft een fraai beeld tijdens het bloeiseizoen. Aanplant van de meidoornhagen aan de Oostgracht zal gefaseerd uitgevoerd moeten worden.

Naast het vestingpad bovenlangs is het interessant aan de voet van de wal, langs de stadsgracht te kunnen lopen, een struinroute. Aan de Oostgracht kan deze struinroute worden gebruikt. Momenteel is de inrichting rommelig. In het Vestingplan wordt, door het inzetten van meidoornhagen, een duidelijke zonering aan de voet van de vesting beoogd. De ruimte tussen walmuur of voet van de vesting en de meidoornhaag is de struinroute. Deze route is ondergeschikt, wordt niet verhard maar met gras ingezaaid.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

Dit project heeft een sterke relatie met het Vestingplan van Gorinchem, een visie op de ontwikkeling van de vestingwallen.

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

Toerisme, cultuureducatie, cultureel erfgoed, sport, biodiversiteit.

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

De vestingsteden zijn de iconen van de Nieuwe en Oude Hollandse Waterlinie, een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Nederland en die van de streek. De meidoornhagen hebben een historische functie: ze werkten als natuurlijk prikkeldraad voor vijandige troepen. Dit verhaal wordt vervolgens verteld door onze vestinggidsen en tijdens de Waterliniedagen aan schoolkinderen.

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

Het Vestingplan is een uitvoerige visie met veel plannen die veel kosten. Wij kunnen dit niet zonder subsidie van derden realiseren.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

Door een extra route langs de onderkant van de vesting te realiseren.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

De duurzaamheidsrichtlijnen omtrent inkoop zijn van toepassing op de aanbesteding van dit project.

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

Ontwerpfase is af, we zijn toe aan de aanbesteding. De planning is dat de aanplant plaatsvindt in oktober/november.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten