Zwammen kweken op reststromen

Initiatiefnemers:

Stichting Blauwzaam

Beschrijving van het project:

Met dit project willen we een kleinschalige kwekerij realiseren waarin we op experimentele schaal zwammen kweken op verschillende reststromen uit de A5H. Deze kwekerij willen wij realiseren op de Avonturenboerderij Molenwaard in ‘attractievorm’, zodat we de kwekerij aantrekkelijk en toegankelijk maken voor publiek. We betrekken hierbij diverse stakeholders, zoals Wellantcollege De Bossekamp (zowel reststromen uit de organisatie als leerervaringsplekken voor leerlingen), deelnemers aan ‘Waarde in de Waard’ en het convenant, middenstanders uit de regio etc. Het resultaat is enerzijds een doorgerekende businesscase die inzichtelijk maakt of en op welke schaal een ‘echte’ kwekerij in onze regio rendabel is, waarin reststromen lokaal nuttig kunnen worden ingezet t.b.v. voedselproductie, lokale horeca lokaal geteeld voedsel kan opdienen en hoogwaardige compost lokaal kan worden ingezet door agrarische bedrijven (duurzame landbouw). Anderzijds creëren we met deze verkenning een kwekerij die bezocht wordt door een groot en breed publiek door de samenwerking met Van Hoorne Entertainment op de Avonturenboerderij. Bovendien leidt deze vorm van voedselproductie tot eiwitrijke vleesvervangers die veel milieuvriendelijker en gezonder zijn en laten we mensen op een leuke manier hiermee kennismaken door het lokale product (met het achterliggende verhaal) aan te bieden aan de regionale horeca.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

De eerdere verkenning Circulaire Economie en de verkenning Duurzame landbouw, korte ketens.

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

Circulaire economie, duurzame landbouw, polderbeleving, betrekken van onderwijs, ondernemerschap, voedselverspilling, gezond voedsel, korte ketens.

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

Met de educatieve attractie op de Avonturenboerderij zorgen we voor bewustwording van gezond en duurzaam geteeld voedsel en van het individuele handelingsperspectief van bezoekers. Indien het experiment slaagt kan dit een nieuwe vorm van agrarisch ondernemerschap in de streek mogelijk maken.

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

Vanwege het experimentele karakter van dit project is financiële steun nodig. Het resultaat is een doorgerekende businesscase die inzichtelijk maakt of en op welke schaal een ‘echte’ kwekerij in onze regio rendabel is.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

Door een unieke educatieve attractie op de Avonturenboerderij die agrarisch ondernemerschap koppelt aan gezonde en duurzame voeding.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

Duurzaamheid en energieneutraliteit zijn 2 aspecten die in het project worden meegenomen.

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

Onze aanpak bevat de volgende fases:
  1. Voorbereidingsfase, waarin de kaders worden afgestemd en potentiële partners (waaronder leveranciers van reststromen en afnemers van zwammen) worden geïdentificeerd 
  2. Ontwerpfase, waarin essentiële onderdelen van het experiment worden uitgewerkt 
  3. Realisatiefase, waarin de benodigdheden voor het experiment worden gerealiseerd 
  4. Experimenteerfase, waarin het daadwerkelijke experiment plaatsvindt 
  5. Opleveringsfase, waarin de resultaten van het experiment worden gerealiseerd, de schaalbaarheid in kaart wordt gebracht en de haalbaarheid van het Proof of Principle wordt bepaald.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten