Welkom bij Groen Verbindt Fase afronding

Welkom op de website van de gebiedscoalitie Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.  

2022: Afronding gebiedsdeal 4
Deze
website wordt alleen nog gebruikt voor de afronding van Gebiedsdeal 4. 

Gebiedsdeal 4
Wij aan de uitvoering van het  Meerjarenprogramma 'Groen Verbindt' .(Gebiedsdeal 4) Op deze plek  http://www.gebiedsdeal.nl/p/opzet.html  vindt U alle plannen die in het proces van het opstellen van het Meerjarenprogramma aan de orde zijn gekomen, de onderlinge verbanden tussen de projecten en de thema's. Maar vooral ook de uitwerkingen van die fantastische 34 projecten.
Alle informatie over de projecten kunt u in deze link lezen.

Heeft u vragen over de 4de deal, neem dan contact op met Rolia Wiggelinkhuijsen, projectleider Groen Verbindt  rolia@heikopperhof.nl.

Op 14 juni 2021 zijn we gestart met Gebiedsdeal 5 Groen Blauw Verbindt
Voor gebiedsdeal 5 ga naar hhttps://www.gebiedsdeal5.nl/

 Voor de hele tekst van gebiedsdeal 5