Draag bij aan het Meerjarenprogramma 'Groen Verbindt'

Welkom op de website van de gebiedscoalitie Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Hier vindt u veel informatie over de totstandkoming van het Meerjarenprogramma 'Groen Verbindt', waarmee wij onze streek groener, levendiger en duurzamer willen maken. U vindt op deze site alle plannen die in het proces van het opstellen van het Meerjarenprogramma aan de orde zijn gekomen en ziet hier de onderlinge verbanden tussen de projecten en de thema's.

Voor een goede start kunt u hier terecht: http://www.gebiedsdeal.nl/p/opzet.html.

Veel betrokkenen hebben contact gehad met Jos van Oosten en Gerard de Winter. Zij waren als procesbegeleiders tot 1 juni 2016 verantwoordelijk voor het verzamelen en verbinden van initiatieven en initiatiefnemers. Op 1 juni is het Meerjarenprogramma door de gebiedscoalitie bij Provincie Zuid-Holland ingediend. Heeft u vragen omtrent het vervolg, neem dan contact op met Cor Revet, Programmamanager regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, cor.revet@regioav.nl.