Verhalen over de Geheimen van de Streek

Onze streek kent veel goed bewaard gebleven verhalen. Tegelijkertijd zitten die verhalen ook goed verstopt... je zou ze ook de geheimen van onze streek kunnen noemen.
Het biedt kansen om deze verhalen boven water te halen!
Voorbeelden

Stille getuigen

Begin 2015 heeft de Stichting Groene Hart het boek ‘Stille getuigen, begraafplaatsen in het Groene Hart’ gepubliceerd. Hierin worden alle aspecten van het zogenaamde funerair erfgoed belicht, zoals historie en cultuur maar ook natuur en landschap. In het Zuid-Hollandse deel van het Groene Hart liggen zo’n 170 begraafplaatsen, waarvan (bijvoorbeeld) 17 in de gemeente Molenwaard. Soms is het mogelijk om begraafplaatsen met elkaar te verbinden tot zogenaamde funeraire routes voor wandelaars of fietsers.

De Stichting heeft bij de landschapstafels het project ‘funerair erfgoed en groenstructuren’ ingediend. Dit project is gericht op:
  • nader onderzoek naar funerair erfgoed in relatie tot groenstructuren in Zuid-Holland,
  • de inventarisatie van mogelijke funeraire routestructuren,
  • de ontwikkeling van enkele funeraire routestructuren, met thema’s als Joodse begraafplaatsen, Verzet in de oorlog of Scheepsbouwers in ruste.
Bij het project wordt samenwerking gezocht met historische verenigingen en andere lokale instellingen die begraafplaatsen hebben geïnventariseerd.

Natuureducatie

De natuurcentra (Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard, Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden, Streekcentrum Het Liesvelt en het Van Andel Spruyt centrum) en Den Hâneker doen veel aan natuur- en milieueducatie voor het basis- en voortgezet onderwijs in de streek. Maar voor de gemiddelde grootstedeling (als die al bestaat) is het platteland waarschijnlijk iets onbekends.

Inzetten op kinderen en volwassenen uit de grote steden, om hen kennis te laten maken met het platteland? Wie trekt zich dit aan? De genoemde organisaties?

De beleefbaarheid van fietsen, wandelen en varen

Er is al veel werk gemaakt van het aanleggen van een basisinfrastructuur voor de fietser, wandelaar en kanoër. Er is nog ruimte voor een vervolgslag, voor het aankleden van fiets-, wandel- of vaarwegen.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de voorbereiding van het kadeherstel van het Achterwaterschap tussen Kinderdijk en Groot-Ammers. Onderdeel van dit project kan zijn een verbetering van de beleefbaarheid van het gebied door bijvoorbeeld meer variatie te brengen in de oevervegetatie, het toegankelijk maken van kades en eendekooien, het kijken naar weidevogels, het vertellen van het verhaal van de beroepsvisserij of het organiseren van vaarexcursies.

Zijn er combinaties te maken met het blauwzaam lint?

Willen we borden plaatsen die landschapselementen (denk aan donken) verklaren? Een ander geluid is om geen verspreide borden over allerlei onderwerpen in het landschap te plaatsen, maar om te investeren in een toeristisch informatiesysteem dat gekoppeld is via GPS tags, QR codes of zoiets aan b.v. cultuurhistorische en landschapselementen. Deze info kan dan weer benut worden bij de wandel- en fietsroutes. Op centrale infopunten en op de diverse websites kunnen bezoekers dan gewezen worden op deze mogelijkheden.

Zo gaat de Stichting het Groene Hart bij Sluis een informatiezuil met audio plaatsen. Door geen ‘standaard’ informatiebord met tekst te plaatsen komt een meer interactieve manier van informatieverstrekking tot stand. Tevens is de informatie veel makkelijker te vervangen dat bij een tekstbord. Misschien kan dit ook op andere plekken in de A-V gebruikt worden, als afwisseling op de ‘standaard’ informatieborden

Basis Informatievoorziening

In hotels is het heel gebruikelijk dat daar rekken of bakken staan met kaartjes op creditcardformaat die verwijzen naar toeristische attracties in de buurt. Of rekken met grotere folders die hetzelfde doen. Is dat soort informatie te vinden op bijvoorbeeld Kinderdijk?

Wie trekt zich dit aan? Den Hâneker?

In het meerjaren progamma Waterdriehoek is het realiseren van een informatiepunt bij de halte van de Waterbus opgenomen. Een soortgelijk punt kan ook bij de andere “poorten” / plaatsen waar veel bezoekers het gebied binnenkomen worden geplaatst. Hoe dit vorm kan worden gegeven moet nog worden bekeken omdat ook het gebruik van nieuwe media (smartphones) er bij betrokken wordt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten