Waardevol en aantrekkelijk landschap

De landschappelijke kwaliteit van de streek is één van de belangrijkste waarden. Vele partijen werken hard om die kwaliteit te behouden. Soms lijkt dat op gespannen voet te staan met andere belangen, bijvoorbeeld met economische vitaliteit of lijkt de landschappelijke kwaliteit op andere manieren onder druk te staan. Bovendien speelt het water hierbij een belangrijke rol, met de groenblauwe dooradering van de polder, de dijken en de effecten van het waterpeilbeheer.

Door echter al die belangen en ontwikkelingen met elkaar te bespreken en te verbinden, kunnen we ervoor zorgen dat de streek zich ontwikkelt én zijn kwaliteiten behoudt. Denk hierbij aan:
  • dorpsgezichten, 
  • entrees van kernen
  • aankleding van bedrijventerreinen
  • behoud van landschapselementen
  • bescherming tegen water 
  • beperking van de bodemdaling
  • etc.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten