Dichter bij de polder

Initiatiefnemers:

De commissie Kunst en Cultuur van de Stichting Lionsclub Alblasserwaard Souburgh wil vanuit zijn bevlogenheid voor het prachtige polderlandschap waarin wij mogen wonen en leven, onze liefde voor kunst en cultuur en onze missie om een bijdrage te leveren aan onze sociale leefomgeving, een steentje bij te dragen aan de kansen die er in onze groene streek zijn.

Beschrijving van het project:

Een project waarbij door dichters met een landelijke bekendheid een gedicht gemaakt wordt op een plek met bijzondere landschappelijk visuele kwaliteit. Deze korte gedichten worden op die locatie geplaatst om de fietser en wandelaar met andere ogen naar de schoonheid van de polder te laten kijken. Dit geldt zowel voor de bezoekers als de bewoners van onze polder. De teksten van de dichter worden op een klassieke en duurzame manier weergegeven op bronzen platen op eenvoudige, aardse lessenaars. Ter ondersteuning worden er aan de basisscholen (groep 7/8) workshops door dichters gegeven waarbij de kinderen door middel van taal uiting geven aan de landschapsbeleving. Alle door de kinderen gemaakt gedichten worden in een bundel gepubliceerd en uitgegeven.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

De grootste relatie wordt gerealiseerd door de verbinding met projecten die landschapsbeleving als doel hebben. Dat geldt zowel voor iconen, landschappen, waterpartijen en polderbeleving. De kracht van dit project is juist de verbindende factor door het gehele poldergebied. De provinciale fiets en wandelroutes zijn de letterlijke verbindingen tussen de gedichten. Recreatie en toerisme zijn in dit geheel niet weg te denken. De gedichten zijn fysieke projecten die locaties verbinden. De educatieve kant van het project wordt gerealiseerd door jeugd- educatie en informatie aan de beschouwers.

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

We noemde het eigenlijk al, recreatie, toerisme, versterking lokale economie, welbevinden, sportieve recreatie, bewustwording van de schoonheid van het cultuurlandschap, aandacht voor taal als drager van gedachten en gevoelens.

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

Vooral als een prachtig landschap ontstaan door de wisselwerking van natuur en cultuur. Als landschap dat de sporen van de historie in zich draagt. Een landschapsbeleving waarbij de ruimtelijkheid de kracht van land en lucht, polder- en wolkenlandschap uniek is. Als plek waar het geschreven woord in al zijn eenvoud gewaardeerd wordt.

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

Dit project is met veel inspanning en commitment van verschillende partijen al geruime tijd in ontwikkeling en mag met de aanwezigheid van twaalf gedichten in de polder, die veel aandacht krijgen, al succesvol genoemd worden. Maar gaandeweg, tijden het realiseren van dit project, zijn we tot de conclusie gekomen dat een verdichting ( minder grote afstanden) van de gedichten voor de aantrekkingskracht van het project belangrijk is. De tijd is nu letterlijk rijp om tot een afgerond geheel van het project Dichter bij de Polder te komen. Uw bijdrage zorgt er voor dat dit werkelijkheid wordt.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

Dit project lokt de mens de streek in. Zeker voor de ontwikkelde stedeling is het gedicht als cultuurdrager geliefd. De mogelijkheden van de uitgezette routes voert de bezoekers langs taal pareltjes die ze op de visuele kwaliteit van het poldergebied opmerkzaam maakt.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

De uitvoering van dit project is dermate zorgvuldig vormgegeven en in duurzame materialen uitgevoerd, dat na de productiefase, het project geen enkele voorziening behoeft. Onze ervaring van de afgelopen jaren is betrekking tot kwaliteitsbehoud, onderhoud, vandaalbestendigheid uitermate positief. (Geen beschadigingen, eenmaal per jaar oppervlakte behandeling)

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

Zodra wij enige zekerheid hebben over de financiƫle basissteun binnen uw meerjarenplan starten wij de realisatie van het eerste gedicht in deze reeks op en kunnen die in 2018 onthullen. In 2021 kunnen wij het nu aangevraagde project afronden.

Update Dichter bij de polder 2.0

In het project is 1 maart 2019 extra budget vrijgemaakt voor de realisatie van 3 extra gedichten. Deze gedichten hebben als extra aandachtspunt de rivieren in de Vijfheerenlanden Alblasserwaard.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten