Groene schoolpleinen

Initiatiefnemers:

CBS Eben Haëzer (Jaap-Joost Melse)

Beschrijving van het project:

Het huidige schoolplein is grotendeels betegeld en heeft nagenoeg geen schaduw plekken en wel geteld één boom. Gedeelten zijn niet bereikbaar voor de kinderen, de logistiek is problematisch en er is sprake van overmatige plasvorming. Genoeg aanleiding (er zijn veel knelpunten) om dit schoolplein geheel aan te pakken en te vergroenen, waarin klimaatmaatregelen en biodiversiteit een belangrijke rol spelen. Vorig jaar is daarom een tuinarchitecte verzocht een “groen” schoolplein te ontwerpen. De schooldirectie schakelt daarmee een professional in om van het groene schoolplein een succes te maken.

Het ontwerp is door iedereen enthousiast ontvangen. De gemeente ambtenaar liet weten dat hij zich wel kan voorstellen dat de school hier heel blij van wordt. Wat met name aanspreekt in het ontwerp is dat de aanblik verandert van grijs en grauw naar groen, de leefbaarheid voor mens en dier fors verbetert, zo wordt naast alle vergroening onder andere ook een bijenhotel geplaatst. De beplanting is voornamelijk inheems en gericht op meer biodiversiteit. Het nieuwe groene schoolplein is klimaatbestendig, gericht op het welbevinden van de kinderen, de mensen die de school bezoeken en de buurtbewoners. Omwonenden en passanten zullen ook van een geheel andere groene uitstraling kunnen genieten.

Na realisatie van dit groene schoolplein (conform het ontwerp) doorbreken we de trend dat kinderen steeds minder in de natuur komen. Kinderen bevinden zich buiten de lessen op het schoolplein direct in het groen, waarvan in talrijke onderzoeken is aangetoond dat natuurbeleving een positieve werking heeft op lichaam en geest. Op alle gebruikers en ouders (totaal rond 300 personen) zal het groene schoolplein grote invloed hebben. Met buurt bewoners, gemeente en schoolbestuur zijn ook gesprekken gepland over openstelling buiten de schooltijden, zodat een breder gezelschap van de vergroening kan mee profiteren. Het nieuwe groene schoolplein van CBS Eben Haëzer zal tevens als een voorbeeld schoolplein een voortrekkersrol vervullen.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

Samenwerkingspartners is Blauwzaam en Prachtlint. Dit schoolplein moet een voortrekkers rol vervullen, waardoor de schoolervaring sterk verbetert (het was erg prettig op school) en (groene) scholen verbindt. Verder zijn er geen projecten. Wel zal er samenwerking tot stand komen met het Wellant college voor educatie, aanleg ondersteuning en beheer.

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

Het schoolplein wordt klimaatbestendig (hitte stress en waterbeheer). De groene omgeving (biodiversiteit) zal een fijne uitstraling hebben op de gebruikers en omgeving. Het zal leiden tot een natuurlijke omgeving ook voor de dieren.

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

Er ontstaat een parel aan het Prachtlint en er zal hoofdzakelijk inheemse beplanting worden gebruikt.

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

De knelpunten van het huidige schoolplein zijn groot. Gezien de aard van dit initiatief is er van "op eigen benen staan" geen sprake. De schoolkinderen zullen gedurende vele jaren van het groen schoolplein genieten. De kosten van het beheer van het schoolplein is voor de school geen probleem. Daarnaast zullen de leerlingen van het Wellant college ondersteunen in het beheer in het kader van de studie naast educatie (invloed nieuw schoolplein op watermanagement).

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

Het doel is het schoolplein als een parel te verbinden aan het Prachtlint. Het prachtlint dat momenteel langs het Graafland in Groot Ammers ligt (een straatje verderop). Het nieuwe groene schoolplein van CBS Eben Haëzer zal als een voorbeeld schoolplein een voortrekkers rol vervullen in de Alblasserwaard Vijfheerenlanden.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

Door de vergroening is er extra opname van CO2 en daarmee duurzaam.

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

Momenteel bevinden we ons in het offerte traject. Alle offertes voor het totale project liggen rond de € 140.000,--. Een overzicht van de posten die voor uw subsidies in aanmerking komen zijn in een separate mail toegezonden. De planning is om de grote vakantie (2019) te gebruiken voor de aanleg door de professionele partijen, om daarmee de overlast te voorkomen en de veiligheid van de kinderen te garanderen. Subsidies zijn voorwaardelijk voor de realisatie van het Groene Schoolplein!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten