Natuurfilm Alblasserwaard

Initiatiefnemers:

Stijn Philips is de trekker van dit project. Hij is professioneel natuurfilmer en werkt oa voor Vroege Vogels TV en heeft eerder een korte bioscoopfilm gemaakt over hazen in de Alblasserwaard (genomineerd voor beste korte film op WFFR).

Daarnaast zijn er veel (lokale) partijen die het project steunen door middel van financiële, praktische en/of inhoudelijke hulp:
 • Natuur- en Vogelwacht 'de Alblasserwaard'
 • Gemeente Gorinchem
 • Staatsbosbeheer
 • Stichting Gorcum Natuurlijk Groen
 • Den Haneker
 • Blauwzaam
 • Prachtlint
 • Stichting Werelderfgoed Kinderdijk
 • Damen Shipyards Gorinchem
 • Bassa Staal
 • Lokale media (RTV Rijnmond, Algemeen Dagblad, Kompas, Kontakt)
 • Komende tijd zijn er nog gesprekken met de burgemeester van Gemeente Molenlanden en met het Collectief AV.
Een deel van de financiering is verder verzameld door middel van crowdfunding. Meer dan honderd donateurs hebben bijgedragen en zij hopen ook dat het project een succes wordt.

Beschrijving van het project:

De Alblasserwaard is een prachtig oud-Hollands veenweidegebied. Je vindt er uitgestrekte weilanden, lange sloten, molens en heel veel dieren. Het is het leefgebied van grutto’s, purperreigers, hazen, argusvlinders, kleine zwanen, heikikkers, bevers en bruine kiekendieven.

Het doel van deze film is om mensen binnen en buiten de Alblasserwaard te enthousiasmeren en informeren over de biodiversiteit van deze streek. De kijker ontdekt de mooiste plekken, leert icoonsoorten kennen en wordt verrast door bijzondere natuurverhalen. De film wil zo bijdragen aan de herkenbaarheid, bescherming en liefde voor de natuur van dit prachtige gebied. Daarnaast wil ik met de film draagvlak creëren om deze kwetsbare natuur te behouden en versterken.

Het plan is om vier seizoenen op de mooiste locaties van de Alblasserwaard te filmen: van de vogelrijke weilanden van de Donkse Laagten tot de molens van Kinderdijk; en van de bevers in Avelingen tot de rietlanden van de Zouweboezem.

Zodra de film af is, worden er (bioscoop)vertoningen georganiseerd. Ook wordt de film ingezonden naar natuurfilmfestivals zoals het Wildlife Film Festival Rotterdam. Er zijn gesprekken gaande voor een uitzendlicentie op RTV Rijnmond. En tot slot wil ik hem beschikbaar stellen voor natuurverenigingen, musea en (lokale) media zodat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van de natuur van de Alblasserwaard.

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

Dit project zoekt nauwe samenwerking met andere natuurprojecten en natuurverenigingen. Er is bijvoorbeeld veel overleg met de NVWA en Staatsbosbeheer. Dat is belangrijk omdat ik zo op een verantwoorde wijze dichtbij de dieren kan komen en ik de beschikking heb over veel kennis omtrent het gedrag van de dieren.

Deze relaties komen verder concreet tot uiting in de ambitie om over onder andere de volgende onderwerpen een filmsequentie te maken:
 • wilde bijen en bevers in Gorinchem ism met Gemeente Gorinchem en Gorcum Natuurlijk Groen (Arjan de Winter en Johan Sterk)
 • purperreigers ism Staatsbosbeheer en/of Kinderdijk; (Peije 't Lam en/of Jan-Dirk Verheij)
 • argusvlinders ism Prachtlint; (Richard Slagboom)
 • grutto's en ander weidevogels op plasdras ism lokale boeren en Staatsbosbeheer; (Peije 't Lam, vogelwerkgroep NVWA)
 • heikikkers/kamsalamander (Richard Slagboom);
 • blauwgraslanden ism Staatsbosbeheer en NVWA. (Peije 't Lam)
 • kleine zwanen ism Vogelwerkgroep NVWA
 • etc...

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

Allereerst zou de film een impuls kunnen geven aan het lokale toerisme. Een natuurfilm helpt om de Alblasserwaard op de kaart te zetten en lokt mensen. De film 'de nieuwe Wildernis' zorgde voor 65% (!) meer bezoek naar de Oostvaarderplassen. Meer recreanten en toeristen betekent meer horeca-omzet, verhuur van bootjes, etc.
Ten tweede helpt een natuurfilm om bewustzijn te creëren over duurzaam gebruik van ons landschap: denk daarbij aan milieuvriendelijker gebruik van boerenweilanden; ruimte voor de rivier (Avelingen); grondwatermanagement; de aanleg van nieuwe natuurgebieden/klimaatbuffers. Zo ontstaat er meer draagvlak voor overheidsmaatregelen die betrekking hebben op de verduurzaming van ons leven.
Ten derde helpt een natuurfilm om (oude) mensen naar buiten te krijgen en te bewegen en te recreëren. Mensen worden nieuwsgierig en willen de natuurverhalen uit de film met eigen ogen ervaren.
Ten vierde ontstaat er onder de inwoners een gevoel van saamhorigheid en trots voor hun omgeving. Samen leven we in deze streek en zorgen we ervoor dat het leefbaar is en natuurlijk blijft.
Ten vijfde kan de film bijdragen aan meer animo voor lokale initiatieven zoals de Vierdaagse Alblasserwaard.
Tenslotte komen dankzij de film inwoners en natuurliefhebbers samen dankzij de geplande vertoningen als de film af is. Zo ontstaat er dialoog en contact.

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

Een natuurfilm draagt bij uitstek bij aan een positieve identiteit van de streek. In de film wordt de prachtige oud-Hollandse natuur benadrukt en mensen zien dat de Alblasserwaard een fantastische plek is om te wonen, werken en recreëren. De kracht van film is dat je de natuur op een verassende en meeslepende manier kunt tonen. De kijker komt heel dichtbij de dieren en krijgt een intiem en uniek inkijkje in hun leven. Zo ziet de kijker de natuur in het gebied met andere ogen en leert het (her)waarderen.

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

Er bestaat in Nederland geen speciaal fonds om natuurfilms te financieren, dus is het noodzakelijk om de financiering zelf vanuit verschillende hoeken te benaderen. De eerste 10.000 euro is nu binnen via een crowdfundings-actie. Maar dat is de uiterste ondergrens waarmee ik een film kan maken. Dit bedrag betekent concreet dat ik maar een beperkt aantal dagen in het veld kan zijn, relatief weinig tijd heb voor montage en geen budget voor muziekrechten, een goede voice-over, 'foley-geluid', kleurcorrectie, drone-shots etcetc. Het streefdoel is +/- 30.000. Hiermee kan ik de film echt naar een hoger niveau krijgen en recht doen aan de natuur van de streek. De tijd is bovendien rijp want ik kan direct beginnen dankzij de eerder vergaarde 10.000.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

Met deze natuurfilm wil ik laten zien hoe mooi en natuurrijk de Alblasserwaard is. In de film zie je niet alleen prachtige beelden maar wordt de kijker ook geïnformeerd over het leven en het gedrag van de dieren in deze streek.
Een film heeft de potentie om via diverse mediakanalen (online, tv, bioscoop) een groot publiek te bereiken. Hierdoor kunnen niet alleen de inwoners de film straks gemakkelijk bekijken maar is deze ook toegankelijk voor kijkers van ver buiten de Alblasserwaard. Zo wordt de streek en haar natuur voor een potentieel enorm publiek ontsloten.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

In principe is er bij dit project amper sprake van een belasting in de vorm van CO2. Enkel de stroom voor de camera en de montagecomputer en de autoritjes in de Alblasserwaard naar de opnamelocatie kosten energie.

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

Van februari 2019 t/m maart 2020 worden er filmopnames gemaakt en van maart 2020 tot +/- december 2020 wordt de montage gedaan. Vervolgens wordt de film ontsloten via diverse kanalen.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten