Waterliniepad 2.0, Tussen Vesting3hoek en Twin Cities

Initiatiefnemers:

Stichting Oude Hollandse Waterlinie

Beschrijving van het project:

Het Oude Hollandse Waterliniepad is in 2011 aangelegd en inmiddels op een aantal punten verouderd; wij willen het actueler maken en moderniseren. Ook willen wij met het pad de Vesting3hoek (Gorinchem/Woudrichem/Loevestein) verbinden met de Twin Cities (Schoonhoven/Nieuwpoort).

Het Waterliniepad 2.0
  • wil digitaal aanhaken bij bestaande wandelroute netwerken, andere wandel apps, NS wandelingen en GPS tracks
  • wordt gekoppeld aan promotieprogramma's van Vesting3hoek en citymarketing Twin Cities
  • beschikt over beter kaartmateriaal, wandelgidsen, flyers
  • verzorgt wandelarrangementen en andere vormen van actieve vermarkting in overleg met horecarecreatie-ondernemers
  • onderzoekt mogelijkheden voor meer beleving en recreatie (Slingelandse Plassen?) en fysieke ingrepen (bijv. peilschalen, kilometerpalen) i nafstmeming met het kunstproject De verbeelding van de waterlinie

Projecten waarmee dit initiatief samenhangt:

Eerder ingediende projecten zoals de Historische themaroutes funerair en industrieel erfgoed. Verder de initiatieven voor de Vestign3hoek en Citymarketing Twin Cities.

Dit project draagt bij aan de volgende maatschappelijk thema's:

Door het middengebied tussen Gorinchem en Schoonhoven beter op de kaart te zetten kan het project bijdragen aan versterking lokale economie, toerisme en recreatie.

Dit project versterkt de identiteit van de streek door:

De wandelroute voert langs (verdwenen) kastelen, molens en monumentale boerderijen en vestigt de aandacht op cultuur en landschap in de Alblasserwaard. Daarmee wordt de identiteit van de streek versterkt.

De vraag om ondersteuning komt voort uit:

De Stichting Oude Hollandse Waterlinie - waarvan alle vestingsteden en inundatiegemeenten in de AV lid zijn - onderhoudt en beheert al sinds 2011 de waterlinieroutes. De continuiteit is daarmee verzekerd, ook voor de langere termijn.

Dit project draagt bij aan de ontsluiting van de streek door:

Met het waterliniepad wordt het gebied niet alleen fysiek ontsloten , maar door de promotie (op websites, social media, in publicaties enz.) wordt de bekendheid van het gebied vergroot.

Het project is duurzaam/energieneutraal doordat:

Voorzover wij kunnen nagaan is het project energieneutraal.

De stappen voor realisatie van dit project zijn:

Na goedkeuring van het project wordt het project nader afgestemd en ingevuld met de betrokken gemeenten (m.n. Molenlanden) en wordt nog in 2019 gestart met de uitvoering.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten